Missie, visie en kernwaarden

Missie

Topzorgis een persoonlijk betrokken thuiszorgorganisatie, we staan met ons team voor de missie:  ‘Kwaliteitszorg voor mensen door mensen.


Het bieden van persoonlijke, betrouwbare en deskundige zorg, ondersteuning en behandeling aan mensen die kwetsbaar zijn. We doen dit samen met onze partners, onze cliënten en hun netwerk, zodat we recht doen aan hun verscheidenheid.


Visie

Topzorg hecht veel belang aan de optimalisering van de wijze waarop mensen (cliënten en medewerkers) met elkaar en met externe partijen omgaan. Verbinding, persoonlijk contact en respect staan centraal en deze is gebaseerd op het mensbeeld dat de organisatie hanteert.


Werkwijze

Topzorg richt wonen, zorg en welzijn zo in dat middelen effectiever ingezet worden en dat mensen met behoefte aan zorg, langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wij sluiten aan bij hun persoonlijke voorkeuren, levensbeschouwing, leefomstandigheden en zorgbehoeften. De zorg- en dienstverlening is individueel, op maat en op alle niveaus, afhankelijk van de hulpvraag.

Onze kernwaarden

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid

Wij vinden het belangrijk dat cliënten zolang mogelijk zelfstandig en verantwoord thuis blijven wonen, zodat ze niet vervreemden van hun vertrouwde omgeving. Het stimuleren en behouden van zelfraadzaamheid is daarbij een kerntaak.

Deskundigheid

Onze medewerkers met verschillende vakkundige disciplines en etniciteiten zorgen ervoor dat de te leveren zorg goed blijft passen bij de wensen van de cliënt. Doordat onze medewerkers continue getraind en geschold worden zijn ze altijd op de hoogte van de veranderingen binnen de zorg. 

Transparantie en openheid

Topzorg is van mening dat cliënten en medewerkers ten allen tijde hun mening en ervaringen met elkaar kunnen bespreken en kunnen delen. Wij geloven erin dat je samen sterker staat en samen de zorg kunt blijven verbeteren.

Klantvriendelijkheid

Je kunnen inleven in de cliënt is van uiterst belang. Wij bieden zorg op maat en doen ons uiterste best om cliënten tevreden te stellen. Topzorg is laagdrempelig en toegankelijk voor iedere geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, cultuur en etniciteit.

Een intake afspraak is zó gemaakt

Zorg op maat en goed geregeld. De wijkverpleegkundige van ons team komt bij u langs voor een intake gesprek, tijdens dit gesprek worden de precieze zorgbehoeften besproken.


Ons team levert zorg op maat. Hierbij wordt gekeken naar uw huidige thuissituatie, uw persoonlijke wensen en wie van ons team het beste bij u past. Ook belangrijk om te weten: Geen wachtlijsten. Vaste Zorgverlener. Vaste Zorgtijden. Direct Zorg op maat. En bij Indicatie al binnen 24 uur