Uitsluitingcriteria

Topzorg vindt dat ieder mens waardevol is. Topzorg heeft specifieke kennis en kunde om speciale doelgroepen, die een eigen benadering vereisen, zorg op maat te leveren.


We hebben als doel kwalitatieve zorg te verlenen aan iedereen die zorg nodig heeft. De kernwaarden hierbij zijn veilig, vertrouwd en verantwoord. Echter is het in sommige gevallen of situaties beter om de cliënt niet in zorg te nemen, bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is. I


In onderstaande (extreme) gevallen zal waarschijnlijk* worden overgegaan tot het weigeren of beëindigen van de zorg door Topzorg.


Topzorge levert geen zorg aan hieronder omschreven clientgroepen:

 • Topzorg levert alleen extramurale zorg.
 • Cliënten die een gevaar voor zichzelf of medewerkers van Topzorg vormen.
 • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om de zorg veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren
 • Cliënten die weigeren mee te werken aan de kernwaarden van Topzorg:
  Veilig, vertrouwd en verantwoord werken voor de medewerkers van Topzorg.
 • Cliënten die de financiële grondslag prevaleren boven een zorggrondslag.
 • Cliënten die de hulp van Topzorg niet accepteren.
 • Cliënten die medewerkers of andere cliënten discrimineren.
 • Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan aanwezige reguliere begeleiding.
 • Zorgvragers die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
 • Zorgvragers met wegloopgedrag.
 • Zorgvragers met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen. (seksuele behoeftes)
 • Zorgvragers met actuele drugs- en/of alcoholverslaving.
 • Zorgvragers met psychoses die uit de hand kunnen lopen tot geweld of letsel aan ander.
 • Zorgvragers die vallen onder de Wet BOPZ of op termijn de Wet verplichte ggz of Wet zorg en dwang).
 • Zorgvragers met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereisen.
 • Zorgvragers met agressieproblemen of zorgvragers die seksueel ongewenst gedrag vertonen. Het gaat hier om gedragingen die onveilig zijn voor andere cliënten of medewerkers van Topzorg
 • Zorgvragers met complexe psychiatrische problematiek.


Topzorg bekijkt elke client individueel en beoordeeld ná een intake pas of client (alsnog) in zorg genomen kan worden. 

Vragen over ons of onze dienstverlening?

Neem dan zeker eens vrijblijvend contact op met ons. We staan u graag te woord.

Telefonisch, per email of Whatsapp