Klachtenformulier

Klachtenformulier

Zorg verlenen is mensenwerk. Meestal verloopt het contact met uw zorgverlener zonder problemen.


Maar soms gaat er iets mis... Soms gaat het mis met de communicatie tussen zorgvrager en zorgverlener. Denk aan een behandeling die niet volgens plan verloopt, of u bent niet tevreden over de geleverde zorg.


Heeft u een klacht of bent u ergens niet tevreden over? Dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kan schriftelijk, per email of middels het klachtenformulier.


Onze klachtenfunctionaris neemt uw klacht in behandeling en streeft ernaar om binnen 48 uur, contact met u op te nemen.