Belangrijke informatie

Algemene Voorwaarden

Topzorg levert kwalitatieve zorg aan huis. We leveren deze zorg op basis van de algemene voorwaarden Zorg zonder verblijf. 

Privacy Verklaring

Topzorg gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In onze privacy verklaring kunt u terugvinden, welke gegevens we van u bewaren, waarom en voor hoelang.

Wat is een PGB?

In Nederland is men door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekerd voor de zorg die je nodig hebt bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom.

Door deze verzekering kan iemand aanmerking komen voor een PGB (Persoonsgebonden Budget). Dit is een bepaald geldbedrag waarmee u zelf de zorg, hulp en begeleiding in kunt kopen. Op deze manier kunt u zelf hulpverleners, begeleiders of organisaties uitkiezen. Meer informatie over PGB kunt u vinden op de website van Rijksoverheid

Uitsluitingscriteria

Topzorg vindt dat ieder mens waardevol is. Topzorg heeft specifieke kennis en kunde om speciale doelgroepen, zorg op maat te leveren.


We hebben als doel kwalitatieve zorg te verlenen aan iedereen die zorg nodig heeft. In een aantal (extreme) gevallen zal waarschijnlijk worden overgegaan tot het weigeren of beëindigen van de zorg door Topzorg

Eigen bijdrage CAK.

Er dient rekening te gehouden worden met het feit dat er voor een indicatie met PGB, mogelijk een wettelijk verplichte eigen bijdrage kan worden geëist.


Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïncasseerd door CAK en is afhankelijk van de hoogte van de inkomen of gezamenlijke inkomen. Voor meer informatie over CAK verwijzen wij u door naar de website van CAK (link)

Klachtenregeling

Topzorg levert kwalitatieve zorg aan huis. Maar het kan voorkomen dat u niet tevreden bent of zelfs een klacht heeft.

Klachtenformulier

Heeft u een klacht, dan verzoeken wij u ons klachtenformulier in te vullen. We nemen dan binnen 48 uur contact met u op.