WELKOM

Thuiszorginstelling Topzorg Den Haag gelooft in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn of haar mogelijkheden het leven leiden dat hij of zij wenst. Kan zelf keuzes maken en regie houden op het leven. Ongeacht beperking en achtergrond.


Iedereen maakt deel uit van onze samenleving en kan meedoen op een eigen manier. Soms lukt dat, tijdelijk of blijvend, op eigen kracht niet meer. Topzorg en haar team kijkt naar de mogelijkheden en stelt hierbij de cliënt en zijn of haar leefomgeving centraal.

Een aantal van onze diensten


VERPLEGING


Voor de beste zorg in uw eigen thuis, precies zoals u dat wenst. Voor professionele verpleging staan onze verpleegkundige wijkteams voor u klaar om de juiste zorg te bieden.

PERSOONLIJKE VERZORGING


Hulp bieden bij alledaagse zorg en handelingen. Wij bieden respectvolle en professionele hulp in uw eigen, vertrouwde omgeving. Precies zoals u dat wenst.

BEGELEIDING


Begeleiding afgestemd op wat u persoonlijk nodig heeft om vooruit te kunnen komen. Met name gericht op bevorderen en behouden van zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Een intake afspraak is zó gemaakt

Zorg op maat en goed geregeld. De wijkverpleegkundige van ons team komt bij u langs voor een intake gesprek, tijdens dit gesprek worden de precieze zorgbehoeften besproken.


Ons team levert zorg op maat. Hierbij wordt gekeken naar uw huidige thuissituatie, uw persoonlijke wensen en wie van ons team het beste bij u past. Ook belangrijk om te weten: Geen wachtlijsten. Vaste Zorgverlener. Vaste Zorgtijden. Direct Zorg op maat. En bij Indicatie al binnen 24 uur

Over ons

Topzorg is een persoonlijk betrokken thuiszorgorganisatie, we staan met ons team voor de missie:  ‘Kwaliteitszorg voor mensen door mensen.


Het bieden van persoonlijke, betrouwbare en deskundige zorg, ondersteuning en verzorging aan mensen die kwetsbaar zijn. We doen dit samen met onze cliënten en hun netwerk, zodat we recht doen aan hun verscheidenheid.


Topzorg richt wonen, zorg en welzijn zo in dat middelen effectiever ingezet worden en dat mensen met behoefte aan zorg, langer zelfstandig kunnen blijven wonen.


Wij sluiten aan bij hun persoonlijke voorkeuren, levensbeschouwing, leefomstandigheden en zorgbehoeften. De zorg- en dienstverlening is individueel, op maat en op alle niveaus, afhankelijk van de hulpvraag.

Zorg is zoveel meer dan zorgen, zorg is liefde, hoop en betrokkenheid.
Zorg is welzijn willen borgen met kracht, geduld en tederheid.


- Caroline Duisings -